Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 – Anker大廠加持、2K以下首選耳機

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 – Anker大廠加持、2K以下首選耳機

 

 

Anker 這個品牌對於長期關注筆者的人來說應該不會感到陌生,過去筆者曾經介紹過相當多高階款真無線藍牙耳機,例如:Liberty Air 2 Pro、Liberty 2 Pro。而今天要介紹的這款「 Soundcore Life A1 」,對於預算有限的小資族來說堪稱首選,新台幣 1520 元的價格、Anker 大廠的調音、以及不錯的產品工藝。

 

 

 

 

Soundcore Life A1開箱

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

Soundcore Life A1 」,其包裝使用的是 Anker 一貫的家族設計風格,不過與過去介紹過的高階款不同的是,Life A1的包裝材質比較薄一些,高階款會用較厚的紙盒包裝。雖然 Life A1 有著入門級的價格、從配置上也比較偏向入門,但在很多規格上 Life A1 都有點越級打怪的意味在,詳細規格如下:

 

 • 絕佳體驗|Soundcore 獨家調音技術搭配 8mm 動態驅動單體,提供專業且均衡的聲音表現。
 •  EQ調節 |專屬自定義調節,支援3段音樂模式切換。
 • 充沛續航|耳機續航9小時 搭配充電盒35小時
 • 極速快充|充電10分鐘即可提供1.5小時長效續航。
 • 多功充電|支援USB-C有線充電及Qi無線充電。
 • 左右獨立|左耳、右耳皆可單獨使用。
 • 連線穩定|搭載藍牙5.0,連線穩定不中斷。
 • 軍規防水|IPX7軍規等級防水係數,為旅行及冒險增添更多樂趣。
 • 按鈕操作|採用按壓力道輕且反饋感明顯按鈕操作。
 • 完美適配|5對耳塞、3對耳翼,任意挑選最適合您的尺寸。

 

 

 

 

Soundcore Life A1售後保固

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

Soundcore 」原廠授權代理商 WitsPer智選家 可以提供完整的售後服務以外,若耳機使用上有任何問題,都可以向原廠提出。筆者自己只要是跟智選家購買的產品,購買到之後一定會先到官網上去登錄保固服務,萬一出事了才可以在第一時間得到完整的服務。

 

 

智選家保固登錄登錄連結
 
 
 
 
 

Soundcore Life A1內容物

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

Anker 從過去到現在筆者都非常喜歡的原因是「 配件的提供都不會讓我失望 」,不管是高價位還是低價位,Anker 的配件總是那麼豐富。儘管沒有高階款包山包海的配件,但 Soundcore Life A1 提供的配件都是相當實用且尺寸齊全的。詳細內容物如下:

 

 • Soundcore Life A1 耳機本體
 • 黑色霧面充電艙
 • 一公尺長 USB-A to USB-C 充電線
 • 5對不同尺寸耳塞
 • 3對不同尺寸耳翼
 • 各種產品說明書

 

 

 

 

Soundcore Life A1耳機規格

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

透過 60 倍的顯微鏡放大來看,可以看到「 Soundcore Life A1 」充電艙表面為帶有顆粒感的霧面材質,上面印有 Soundcore 的品牌 Logo。Soundcore 是 Anker 旗下的音頻產品系列,因為幾年前搭上真無線藍牙耳機的風潮,Anker 順勢將 Soundcore 獨立拉出來成為一個子品牌。

 

 

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

Soundcore Life A1 」的充電艙與耳機體積都非常小巧,小巧的充電艙本體及耳機,耳機單耳重量因為有加入耳翼的關係,重量稍微比較重來到 6 克,雙耳加上充電艙重量來到 58 克,不管是體積還是重量上都控制得相當優異。

 

 

 

Soundcore Life A1藍牙配對

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

Soundcore Life A1 」在藍牙編碼的部份支援 AAC、SBC 藍牙編碼。想要有更好的聆聽品質,建議與支援 AAC 藍牙協議的 Android / iPhone 手機配對。上圖中筆者使用的是支援 AAC 藍牙協議的 OPPO Find X3 連線,連線之後即可看到 Soundcore Life A1 可以啟動 AAC 編碼高音質音訊。

 

 

 

 

Soundcore Life A1充電與使用時間

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

雖然是入門款的耳機,但「 Soundcore Life A1 」一點都不手軟的給上 qi無線充電快速充電等高階會有的規格。筆者認為用上無線充電對我來說是更加便利,因為我的手機是支援「 反向無線充電 」,意思就是能透過手機直接無線充電給耳機充電。加上快速充電的加持之下,讓這隻耳機在使用上更加便利許多。

 

 

 

 

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

 Soundcore Life A1 」與充電艙充電的方式為磁吸充電,磁吸力相當足夠,放入充電艙之後即可充電。「 Soundcore Life A1 」單次使用可以長達 9 小時,以入門級的耳機來說算是非常頂級的規格,放入充電艙使用最高可以使用35小時

 

 

 

 

Soundcore Life A1延遲測試

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

Soundcore Life A1 」因為沒有支援 aptX™ Adaptive 超低延遲技術,因此筆者本來對於延遲測試來說就沒有抱太大的期待,再加上只有新台幣 1520 元的價格,對我而言不太需要太過要求這副耳機。不過該測試的部分還是要做,一樣還是用筆者習慣測試的聲音延遲手機遊戲絕地求生m 」,這款手遊一但有延遲多少都會影響遊戲表現。

透過上方影片中可以發現筆者在玩手機遊戲「 絕地求生m 」時感受耳機有部分的延遲表現,從開槍到聲音出來中間有肉眼可見的延遲差異,當然這樣的狀況雖然還不致於造成太大的問題,但有延遲問題筆者認為還是有比要讓想購買這款耳機的人了解到,是否會影響日常?筆者認為不至於,對於遊戲而言可以到現場試用評估在做決定。

 

 

 

 

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

雖然「 Soundcore Life A1 」在遊戲延遲表現上較為明顯,但耳機並非每個人都會買來打遊戲,因此筆者還是測試了一下觀看 YouTube 時的影音延遲。透過上方影片中可以看到聲音與 Joeman 的嘴形其實差異蠻小的,幾乎已經感受不到有任何延遲狀況。因此假設是要買一款耳機來看看影片聽音樂,筆者認為「 Soundcore Life A1 」還是足以勝任的。

 

 

 

 

 

Soundcore Life A1音質表現

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

Soundcore Life A1 」筆者的第一印象非常深刻,因為加上耳翼的設計,讓這款耳機放入到耳朵時非常牢固,加上原本的耳塞就跟筆者耳朵相當吻合,因此被動降噪有不錯的表現。再來就是這款耳機提供了三個不同的EQ可以選擇,分別為標準模式Bass Booster人聲增強三種模式,只要透過連續按壓耳機三下即可做切換。

 

在音質表現上筆者會以標準模式下來聆聽,標準模式下的「 Soundcore Life A1 屬於低頻量稍微多一些的耳機,同時人聲清晰度也具備一定的水準。以一千多元耳機價位來說,因為有 Anker 大廠的調教與加持,筆者認為耳機在音質與穩定度上都具備一定的水準。如果運動時筆者會嘗試開啟 Bass Booster 模式、而日常使用時會開啟人聲增強模式。以這副耳機來說筆者認為高頻表現須待加強,但其主打是高CP值的入門定位,各個 EQ 都有適合的使用場景,同時也有各個 EQ 的不足。

 

 

 

 

總結:Soundcore Life A1推薦購買嗎?

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

Anker Soundcore Life A1 真無線藍牙耳機 - Anker大廠加持、2K以下首選耳機 - Anker, Anker Soundcore, anker Soundcore life a1, anker Soundcore life a1 延遲, anker Soundcore life a1 推薦, anker Soundcore life a1 測試, anker Soundcore life a1 評價, anker Soundcore life a1 購買, anker Soundcore life a1 開箱, anker Soundcore life a1 音質, anker Soundcore life a1延遲, anker Soundcore life a1推薦, anker Soundcore life a1測試, anker Soundcore life a1評價, anker Soundcore life a1購買, anker Soundcore life a1開箱, anker Soundcore life a1音質, anker 耳機, anker 耳機 推薦, anker 耳機 評價, anker 耳機推薦, anker 耳機評價, anker耳機, anker耳機 推薦, anker耳機 評價, anker耳機推薦, anker耳機評價 - 科技生活 - teXch

對於「 Soundcore Life A1 」來說,1.5K的售價 + 9小時使用時間 + 多種EQ模式 是整個產品最吸引人的三大特色,很難想像 2021 年的真無線藍牙耳機廝殺的如此慘烈。如果預算有限且想要購買一副日常使用的耳機,「 Soundcore Life A1 」是一款相對迎合大眾口味的真無線藍牙耳機。

 

 

Soundcore Life A1 優惠連結

相連文章

一般留言